<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=336640328218264&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ứng dụng tìm kiếm việc làm tự động dựa trên công nghệ AI

Ứng dụng này là cơ sở dữ liệu toàn cầu về các nhân tài, chuyên gia và câu lạc bộ tuyển dụng. Gia nhập mạng lưới toàn cầu – tìm hoặc đăng tải thông tin việc làm ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Hoạt động chuyển nhượng, lệ phí và hồ sơ đều được bảo mật bằng công nghệ mới nhất. Có thiết kế dễ sử dụng và tiết kiệm chi phí. Chỉ có trên ZujuGP Exchange.

Câu lạc bộ bóng đá

Đơn giản hóa và tự động hóa quy trình tuyển dụng

Tiết kiệm thời gian mô tả đối tượng tuyển dụng

Tiếp cận nhiều ứng viên thông qua mạng lưới toàn cầu

Dễ dàng quản lý ứng viên trên bảng điều khiển

Chuyên gia bóng đá

Tìm việc làm ở bất kỳ nơi nào trên thế giới

Nâng cao cơ hội bằng CV chuyên nghiệp
Nhiều lựa chọn hơn thông qua mạng lưới toàn cầu của chúng tôi
Quy trình phỏng vấn liền mạch
hiring-transfering-vn
Tuyển dụng và thuyên chuyển
Lệ phí và hồ sơ
Lệ phí và hồ sơ
Bảo mật nhờ công nghệ blockchain
Bảo mật nhờ công nghệ blockchain

Ai cũng có thể tham gia.

Ai cũng có thể hưởng lợi.

Rezzil Train Smarter. Win Stronger.

Tham gia viết tương lai của bóng đá cùng chúng tôi