<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=336640328218264&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hợp tác

ZujuGP cũng hỗ trợ những người sáng lập ra công nghệ tạo ra thay đổi mang tính bước ngoặt để đáp ứng nhu cầu to lớn về hệ sinh thái bóng đá công nghệ trên toàn cầu. Đối với nhà đầu tư, chúng tôi mang đến cho họ cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong tinh thần đoàn kết bằng niềm đam mê cuồng nhiệt dành cho bộ môn thể thao vua này. ZujuGP tập trung vào lộ trình tăng trưởng theo hướng đầu tư trực tiếp kết hợp với cộng tác đầu tư.

Chúng tôi hoan nghênh và chào đón những người có tầm nhìn xa trông rộng, cùng chung chí hướng với chúng tôi để cùng thúc đẩy quá trình chuyển dịch bóng đá sang tương lai số.

Bạn có biết?

Zuju bắt nguồn từ cái tên Cuju, một trò chơi xa xưa của Trung Quốc được nhận định là một hình thức bóng đá cổ xưa nhất mà lịch sử ghi nhận được.

Mẫu hợp tác

Tham gia viết tương lai của bóng đá cùng chúng tôi